บริการในอำเถอเมืองจังหวัดต่างๆ ภายในภาคเหนือตอนล่าง

ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ เพชรบูรณ์

ตารางราคารถตู้รับ-ส่ง

 •  
 • 1-15 วัน (บาท/วัน)
 • 16-30 วัน (บาท/วัน)
 • 1-12 เดือน (บาท/เดือน)
 • มากกว่า 1 ปี (บาท/เดือน)
 • รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง
 • 1800
 • 1700
 • รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 • 1900
 • 1800
 • รถตู้ VIP 6 ที่นั่ง
 • 2000
 • 1900

หมายเหตุ

 • ราคาที่แจ้งนี้ไม่รวมค่าน้ำมัน , แถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมรถทดแทนในเวลาเกิดอุบัติเหตุ
 • ถ้าเช่ามากกว่า 3 ปี จะให้เช่ารถใหม่ป้ายแดง
 • ถ้าเช่าเป็นรายปี จะไม่มีค่าความเสียหายร้านแรก 3,000 บาท
 • เอกสารที่ต้องใช้
  เช่าในนามบริษัท
  1. 
  หนังสือรับรองห้างฯ / บริษัท  หรือ ใบทะเบียนการค้า
  2. 
  สำเนาใบขับขี่คนขับ
  3. 
  บัตรพนักงาน
  4. 
  เงินค้ำประกันการเช่ารถ   5,000 B (รูดบัตรเครดิต)
  5. 
  เงินค่าเช่ารถจ่ายเป็นเงินสด

 • เช่าในนามส่วนตัว
  1. 
  สำเนาใบขับขี่
  2. 
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. 
  ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็แนบ  ใบทะเบียนการค้า

  4.  เงินค้ำประกันการเช่ารถ   7,000 B (รูดบัตรเครดิต)
  5. 
  เงินค่าเช่ารถจ่ายเป็นเงินสด