เครื่องยนต์ 2500-3000 cc.

ที่นั่ง 10, 9, 8 ที่นั่ง

1-6 วัน ราคา 2000 บาท/วัน

16-29 วัน ราคา 1800 บาท/วัน

รายเดือน 30 วัน ราคา 50,000 บาท/วัน

(ไม่รวมค่าน้ำมัน)

button_download