เป็นบริษัทรถเช่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง ให้บริการเช่ารถทุกประเภทมากกว่า 100 คัน